Қылмыстық құқық және криминология кафедрасы

Қылмыстық құқық және криминология кафедрасы орта және орта-кәсіби, жоғарғы білім базасында ІІО жоғары басқарушылық-құқықтық біліммен ІІО-ның басшы кадрларын, Қазақстан Республикасы ІІМ оқу орындары үшін ғылыми-педагогикалық кадрларды оқыту мен олардың біліктілігін арттыру, ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруды жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асырады. Кафедраның қалыптасуының түрлі кезеңдерінде кафедраны көрнекті отандық ғалымдар басқарды: з.ғ.д., профессор – С.М. Рахметов, з.ғ.д., профессор Г.Р. Рүстемова, з.ғ.к., доцент Б.И. Ахметов, з.ғ.к. Т.Ә. Бапанов, з.ғ.к., доцент А.Н. Цой, 2015 жылдың 19 ақпанынан бастап заң ғылымдарының кандидаты, полиция подполковнигі Бимолданов Ержан Малайұлы басқарады.

Кафедраның бір қызметкері заң ғылымдарының докторы: Г.Р. Рүстемова, бес қызметкері 12.00.08 мамандығы бойынша заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесіне ие: Е.М. Бимолданов, Ә.К. Батырбаев, О.Р. Цой, А.М. Марат, Е.Н. Естеусізов.