Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы әкімшілік-құқықтық пәндер кафедрасы Кафедра тарихы

Әкімшілік-құқықтық пәндер кафедрасы жоғарғы, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру, оның ішінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолданумен білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын,  Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы Заң институтының негізгі оқу құрылымдық бөлінісі болып табылады.

Кафедра өзінің негізгі міндеттер мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті заңамалық актілерге, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес құзыреттерге ие.

Кафедра тарихы

Кафедраның құрылуы Алматы академиясының өзінің дамуымен тығыз байланысты. 1956 жылы КСРО ІІМ бұйрығымен жедел және тергеу қызметкерлерін дайындау үшін Милиция орта мектебі құрылды. Милиция мектебі құрылғаннан бері, әкімшілік құқық және ІІО әкімшілік қызметі оқытылатын әкімшілік құқық циклі енгізілді.

1991 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Милиция орта мектебі КСРО ІІМ Алматы жоғарғы мектебіне ауыстырылды және цикл негізінде әкімшілік құқық кафедрасы құрылды.

Ұйымдағы оқу үрдістерінің қайта ұйымдастырылу барысында кафедраның және онда оқытылатын пәндердің атаулары бірнеше рет өзгерді. 2010 жылы кафедраның атауы «Әкімшілік-құқықтық пәндер кафедрасы» болып бекітілді.

Кафедраның құрылуынан бастап, оны басшылары болып ішкі істер органдары қызметіне тәжірибелік және ғылыми-педагогикалық үлесін қосқан ішкі істер органдарының тәжірибелі қызметкерлері атқарды: Антропов В.И., Извеков Л.А., Жубатыров Б.Н., Макуев Р.Х., Григорьев В.И., Ахметов Р.И., Жумагулов М.И., Бишманов К.М., Аймашев К.Ы., Амитов Ш.Е., Жүнісова Г.Ә.

Қазіргі кафедра

Кафедраның негізгі міндеттері:

ü  Жоғарғы, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру бағдарламалары бойынша ІІО үшін кәсіби кадрларды дайындау.

Кафедраның оқытышулар құрамымен Заң институтында, жоғарғы, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру институтында, Техникалық факультетінде және пратикалық қызметкерлермен жауынгерлік және қызметтік дайындық сабақтары аясында Алматы қаласы ІІД негізінде келесі келесі пәндер мен арнайы курстар жүргізіледі:

1    Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы

2    Қазақстан Республикасының қаржы құқығы

3    Полицейлік құқық

4    ІІО әкімшілік қызметі

5           Әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу мәселелері

6           Әкімшілік юрисдикцияны жетілдірудің теоретикалық-әдістемелік мәселелері

ü  Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты іске асыру

Кафедраның барлық пәндері оқу-әдістемелік құжаттарымен қамтылған. Дәріс қорлары заңдылықтардағы өзгерістерді және жаңа арнайы әдебиеттердің басылымын ескере отырып үнемі жаңартылып отырады.

Күнделікті жұмысында оқытудың түрлі әдістері қолданылады, олардың қатарына оқытылушылар ішкі істер органдары және басқа да мемлекеттік органдардың қызметімен жеке танысуға мүмкіндік беретін шығу сабақтары жатады. Осылай, Алматы қ. ІІД ЖБО, Кәмелетке толмағандардың бейімделу орталығы, Алматы қ. ІІД көші-қон полициясы басқармасы, Алматы қ. ІІД арнай мекемелеріне жиі шығу сабақтары жүргізіледі. Ішкі істер органдарының рпактикалық қызметкерлері, Отанымыздың заң ғылымдарының өкілдері сабақ жүргізуге шақырылады. Дөңгелек үстел форматында өткізілетін, ішкі істер органдары қызметінің маңызды ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілері талқыланатын, ІІО территориялық қызметкерлерімен кездесу әрдайым жүргізіледі.

ü  Ғылыми зерттеу жұмыстарын іске асыру

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы әкімшілік-құқықтық пәндер кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстары ішкі істер органдарының әкімшілік, әкімшілік-заң қолданушылық қызметінің теориялық және тәжірибелік, ішкі істер органдары жүйесіндегі басқарушылықты қамтамасыз ету, ішкі істер органдарын басқаруды әдістемелік қамтамасыз ету, оқытылатын пәндердің сапасын көтеру мәселелерін шешуге бағытталған.

Кафедраның ғылыми-педагогикалық құрамының зерттеушілік жұмысының негізгі бағыттары:

           ішкі істер органдарының қызметтері мен ұйымдастырудың құқықтық реттеу мәселелері;

           ішкі істер органдарының әкімшілік-заң қолданушылық қызметінің мәселелері;

           ішкі істер органдарының профилактикалық қызметінің мәселелері.

Кафедраның ғылыми-зерттеу қызметін іске асыру нысандары:

           ішкі істер органдарының профилактикалық қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар даярлау;

           ғылыми, оқу және әдістемелік әдебиеттер дайындау және саралау;

           зерттеулерге (докторанттардың, магистранттардың, курсанттардың) ғылыми жетекшілікті іске асыру, сонымен қатар оларға пікір беру.

ü  Оқытылушыларда мемлекеттік-құқықтық көзқарас, құқықтық мәдениет, жалпы адами құндылықтарды, әдеп және этика нормаларын, ұлттық мәдениет пен ғұрыпты, қызметтік этика мен тәртіпті сақтауды қалыптастыруға бағытталған тәрбие жұмысын іске асыру

Кафедраның құрамы

Кафедраны заң ғылымдарының кандидаты, полиция подполковнигі Культемирова Лейла  Тимуровнабасқарады.

Кафедра құрамында түрлі профессорлық-оқытушылық лауазымдарында келесі қызметкерлер қызмет атқарады:

          Ахимбеков Омарбек Касымкажиевич, полиция полковнигі, кафедра доценті;

          Асланов Мирфаиль Мамедович, полиция подполковнигі, кафедра доценті;

          Куленков Владимир Александрович, зейнеттегі полиция полковнигі, кафедра аға оқытушысы;

          Саттарова Анар Мухаметкалиевна, полиция подполковнигі, кафедра аға оқытушысы;

          Ажибекова Салтанат Курманбековна, полиция капитаны, кафедра аға оқытушысы;

          Анес Асем Кыргызбеккызы, полиция капитаны, кафедра оқытушысы;

          Азимова Айгуль Кайратовна, полиция капитаны, кафедра оқытушысы;

          Альпиев Хамит Рымханович, полиция капитаны, кафедра аға оқытушысы;

          Насретдин Айым Болатқызы, полиция аға лейтенанты, кафедра аға оқытушысы;

          Гылымов Динсилям Ермекович, оқу-әдістемелі кабинетінің бастығы

Кафедра оқытушылары практикалық, педагогикалық, ғылыми-зерттеулік және оқу-әдістемелік жұмыстарынан тәжірибелері бар.