Жедел - іздестіру қызметі кафедрасы

Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы жедел - іздестіру қызметі кафедрасы ішкі істер органдарының жедел бөлімшелеріне мамандарды кәсіби даярлауды қамтамасыз етеді.

         Кафедраның тарихы жедел - іздестіру мамандығы бағытында Алматы академиясының оқу - педагогикалық бөлімшелерінің қайта құрылу барысында 2016 жылдан бастау алады. Қысқа уақыт аралығында кафедра қызметкерлерімен берілетін пәндер бойынша есептік - әдістемелік құжаттамалар даярлау бойынша көлемді жұмыс атқарылды.

         Ішкі істер органдарының тәжірибелік бөлімшелерімен белсенді қарым - қатынас орнатылды. Тәжірибелік қызметкерлердің тапсырысы негізінде қылмыстардың жеке түрлерін ашу бойынша әдістемелік нұсқамалар даярланды.

         Кафедраның негізгі міндеттері келесілер табылады:

         - жедел іздестірушілік бөлімшелерге мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілікті көтеру, сонымен қатар айтылған дайындық профилі бойынша ғылыми - педагогикалық кадрларды қазіргі заманға сәйкес оқу - тәрбиелік үрдісті ұйымдастыру және жүзеге асыру;

- оқу үрдісінің әдістемелік қамтамасыз етілуін өңдеу және дамыту, оқытудың жаңа білім технологияларын, әдістері мен тәсілдерін енгізу, ішкі істер органдары және басқа құқық қорғау органдарының жедел бөлімшелерінің тәжірибелік дағдысын қолдану;

- оқу үрдісінің әдістемелік қамтамасыз етілуін өңдеу және дамыту, оқытудың жаңа білім технологияларын, әдістері мен тәсілдерін енгізу, кафедра пәндері бойынша жүзеге асырылытын білім алу үрдісінде ішкі істер органдары және басқа құқық қорғау органдарының жедел бөлімшелерінің тәжірибелік дағдысын қолдану;

- профессорлық - оқытушылық құрамның ғылыми біліктілігін, кәсіби шеберлігін арттыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

- ішкі істер органдарының жедел бөлімшелерінің қызметін арттыруға бағытталған ғылыми зерттеуді жүзеге асыру, сонымен қатар ғылыми өнімді енгізудің авторлық қатар жүргізуі.

Кафедра оқу үрдісіне компьютерлік графиканы, бақылаулық - кеңестік тестілеу әдістерін, ішкі істер органдары қызметінен мысалдарды қолданумен тәжірибелік сабақ жүргізуді белсенді түрде енгізіп жатыр.Профессорлық - оқытушылық құрамның педагогикалық шеберлігін арттыру нысандарының бірі болып олардың тәжірибелік бөлімшелерде тәжірибеден өтуі болып табылады. Бұл оқу үрдісінде тәжірибелік қызметкерлер жұмысының дағдысын тиімді қолдану мүмкіндігін туғызады. Кафедра республиканың барлық ішкі істер органдары бөлімшелерімен тығыз байланыста болды. Кәсіби оқытушылар сабақ жүргізеді, конференциялар мен ғылыми ұйымдардың отырысына қатысады, өзекті мәселелер аясында нақты зерттеулер жүргізеді, тәжірибелік бөлімше басшыларымен біріккен жиналыстар ұйымдастырады.

Қазіргі таңда кафедра жедел-іздестіру қызметі аясында мамандардың дайындық деңгейін арттыру бойынша ортақ оймен бірлескен шығармашылық ұжым ретінде қалыптасқан.

Кафедраның негізгі күші оқу үрдісінің интенсификациясын қамтамасыз етілуіне, әдістемелік қамтамасыз етілуінің жетілдірілуіне, оқу үрдісінің тәжірибелік (кәсіби) құрамдасының күшейтілуіне бағытталған.

Кафедра жұмысында маңызды орындардың бірін ғылыми - зерттеулік жұмыстар алады. Кафедраның профессорлық - оқытушылық құрамы республикалық және халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинарлар мен конференцияларға қатысады. Курсанттардың ғылыми - зерттеулік жұмыстарына үлкен көңіл бөлінеді. Кафедрада ғылыми үйірме жұмыс атқарады. Кафедраның ғылыми потенциялы курсанттарды оқыту мен тәрбиелеу бойынша мәселелерді тиімді шешуге және ғылымның ары қарай дамуына септігін тигізеді. Кафедра оқытушылары өз жұмыстарын оқытуды тәрбиелік мақсатта қалыптастырады.Сабақ жүргізу барысында болашақ құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне батылдық, бірбеткейлік сезімін, өз құқықтары мен міндеттерін білу маңыздылығына көңіл бөлінеді. Тәрбиелік жұмыс кафедра оқытушылармен тек сабақ жүргізу және курсанттардың ғылыми - зерттеу жұмысына басшылық ету кезінде ғана емес, сонымен қатар кураторлық институт аясында да жүзеге асады.

Кафедра ұжымымен тәжірибе жағдайына жақындатылған мәселелі оқыту бастамасына, сонымен қатар тәжірибе материалдары негізінде міндеттер қорына негізделген сабақ жүргізу әдістемесі өңделген. Қылмыстық іздестіру, экономикалық қылмыстармен күресу, есірткі бақылауы және адамдарды сатуға қарсы оқу кабинеттер безендіріліп тіркеу жүргізілді. Кафедра құрамында тәжірибелік бөлімшелердің қызметтерінің негізгі бағыттарын қамтитын: есірткінің заңсыз айналымына қарсы әрекет етк бойынша, экономикалық қылмыстармен күрес бойынша, компьютерлік сыныптар, арнайы жабдықталған кабинеттер жұмыс жасайды.

Кафедра қылмыстылықпен теориялық және қолданбалы мәселелерді шеше алатын ұжым болып табылады. Кафедраның профессорлық - оқытушылық құрамымен жинақталған оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеулік қызметі, ішкі істер органдарының жедел жұмысының негізгі бағыттарының мінезі мен динамикасы әрдайым ғылыми-тәжірибелік ынтымақтастықтың әртүрлі жедел-іздестіру қызметінің субьектілер құрамымен дамытып отыруға жол ашады.