Докторантура

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Алматы академиясы 2016 жылына PhD докторантурасына құжаттарды қабылдау туралы хабарлайды

______________________________________________________________________

Бұйрық Жоғары оку орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асырып жатқан ҚР ІІМ

______________________________________________________________________

PhD докторантураға ғылыми-педагогикалық магистратураны бітірген және «заң ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесі бар, құқық қорғау органдарында практикалық жұмыс өтілі немесе ғылыми-педагогикалық өтілі 3 жылдан кем емес ішкі істер органдарының қызметкерлері қабылданады.

Қабылдау мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде жүзеге асырылады. Оқу мерзімі 3 жыл. Оқу нысаны күндізгі.

PhD докторантураға оқуға түсетін оқуға кандидаттары ІІД, КІІД, ҚАЖД, ТЖД, ІІМ білім беру ұйымыныңбасшысының атына баянат береді.

Қажетті құжаттар:

1) еркін нысандағы оқуға үміткердің баянаты;

2) қызметтің соңғы кезеңі бойынша қызметтік мінездеме және аттестаттау парағы;

3) PhD докторантураны аяқтағаннан кейін қызметкерді тағайындау болжанатын лауазымы көрсетілген іріктеу комиссиясының оқуға жіберу туралы шешімнің көшірмесі;

4) кадрларды есепке алу бойынша жеке іс парақ;

5) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

6) нотариалды куәландырылған жоғары білімі туралы құжаттың көшірмесі;

7) 3х4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;

8) 086-У нысанындағы медициналық анықтама;

9) болжамды отандық немесе шетелдік ғылыми консультанттармен келісілген жоспарланған диссертациялық зерттеулер негіздемесі;

10) тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (бар болса)

11) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (олар бар болған жағдайда).

ІІМ жоғары оқу орындарының PhD докторантурасына оқуға түсетін оқуға үміткерлер түсу емтихандарын:

1) таңдауы бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс);

2) мамандық бойынша тапсырады (ауызша).

ІІМ жоғары оқу орындарының PhD докторантурасына оқуға үміткерлерді қабылдау түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. Түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

ІІМ жоғары оқу орындарының PhD докторантурасына түсушілердің құжаттарын қабылдау жыл сайын 20 маусымнан 20 шілдеге дейін жүргізіледі. ІІМ жоғары оқу орындарының PhD докторантурасына түсу емтихандары жыл сайын 1 тамыздан 20 тамызға дейін, қабылдау 25 тамызға дейін жүргізіледі.