Опубликовано

Қазақстан Республикасы ІІМ М.Есболатов атындағы қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасы «Концепция цифровых следов в криминалистике» атты семинар ұйымдастырады

Профессор Аубакиров Александр Фидахметович атындағы ғылыми мектебінің даму аясында,  тәжірибе мен теорияға қатысты өзекті жаңа ғылыми білімдерді жарыққа шығару және оның негізінде ғылыми потенциалын дамыту, Академия ғылыми қоғамдасты-ғында жас ұрпақтарға жалғастырушылықты қамтамас-сыз ету мақсатында қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасы 2019 жылдың 18 ақпан айында сағат 14. 00. сот сараптама директоры, О.Е. Кутафин атындағы Мәскеу мемлекеттік заң университетінің сот сараптама кафедрасының меңгерушісі, Ресей Федерациясының еңбек сіңірген ғылым қайраткері, заң ғылымдарының докторы, профессор  Россинская Елена Рафаиловна «Концепция цифровых следов в криминалистике» атты концепциясын, Қазақстан Республикасы ІІМ М.Есболатов атындағы Алматы академиясының қызметкерлеріне, магистранттар мен докторанттарға арнайы ұйымдастырылған семинарға шақырады.